पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य : यस्ता छन् १३ रणनीति, ४६ कार्यनीति

  |
यस्ता छन् १३ रणनीति  १. प्रतिकारात्मक, प्रबर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रसामक लगायतका  आधारभूतदेखि विशिष्टकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका पहुँच सुनिश्चित गर्ने। २.    आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्घतिहरूको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने। ३.    जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशोरकिशोरीको सर्वाङ्गिण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सुधार तथा विस्तार गर्ने। ४.    जनसंख्याको वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यकताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सिप (मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने। ५    स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने। ६.    स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका...
Read More