Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
    Situation_Reports Technical_Guidance Press Release/Notice IEC_Materials Situation Report_COVID-19 #152 (as of 10 July 2020) कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेशन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७ How to collect nasopharyngeal swab version? (Video) Flyers on COVID-19 (Nepali/English) Situation Reports #1 to #151 कोभिड-१९ महामारीको आपतकालीन अवस्था स्वास्थ्य जन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन (अन्तरिम निर्देशन),  २०७७ कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवा प्रवाह...
Read More