Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
    Situation_Reports Technical_Guidance Press Release/Notice IEC_Materials Situation Report_COVID-19 Validation protocol for COVID-19 Diagnostic items कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि, २०७६ (दोश्रो संशोधन) National Testing Guideline for COVID-19 कोभिड-१९ बिरामीहरूलाई एयर लिफ्टिंङ गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कोभिड-१९ का बिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७७ (पहिलो संशोधन )  कोभिड १९ महामारिको सन्दर्भमा जेष्ठ  नागरिकहरुको सेवा प्रवाह  सम्बन्धि  मापदण्ड २०७७ Interim guidance for dental practices during covid 19 global emergency in Nepal, 2020 कोभिड-१९ को सन्दर्भमा चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरू मनाउँदा पालना गर्नु पर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, २०७७ How to collect nasopharyngeal swab version? (Video) कोभिड-१९ को सन्धर्भमा पालना गर्नुपर्ने...
Read More