Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
      Situation_Reports Technical_Guidance 3W Mapping IEC_Materials Situation Report_COVID-19 SoP for Step-down Facility in Hub-hospitals of Nepal विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७८ National Ambulance Guideline 2078 3W mapping of health related activies of COVID-19 कोभिड-१९ को सन्धर्भमा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक मापदण्ड   Flyers on COVID-19 (Nepali/English)   कोभिड-१९ (COVID-19) महामारीको सन्दर्भमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको सेवा व्यवस्थापनका लागी अन्तरीम मापदण्ड, २०७७   कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन निर्देशिका Interim Guidance for the Health related Rehabilitation and Physiotherapy of persons with COVID-19 in Acute Care Settings   Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers  ...
Read More