Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
    Situation_Reports Technical_Guidance Press Release/Notice IEC_Materials Situation Report_COVID-19 एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व-अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका, २०७७ कोभिड-१९ स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना (कार्तिक-माघ, २०७७) समुदाय स्तरमा कोभिड सहजीकरण समूह परिचालन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूलाई “आइसोलेसन कीट” उपलब्ध गराउने सम्बन्धि मार्ग निर्देशन Validation protocol for COVID-19 Diagnostic items कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि, २०७६ (दोश्रो संशोन) National Testing Guideline for COVID-19 कोभिड-१९ बिरामीहरूलाई एयर लिफ्टिंङ गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कोभिड-१९ का बिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७७ (पहिलो संशोधन )  कोभिड १९ महामारिको सन्दर्भमा जेष्ठ  नागरिकहरुको सेवा प्रवाह  सम्बन्धि  मापदण्ड २०७७ Interim guidance for dental...
Read More