news & updates

news & updates

डेंगी संक्रमण

हरेक शुक्रबार साढे दश बजे दश मिनेट अभियान सम्बन्धमा सार्वजनिक अनुरोध ।

डेंगी संक्रमण

May 12, 2023

 डेंगी संक्रमण - हरेक शुक्रबार साढे दश बजे दश मिनेट अभियान सम्बन्धमा सार्वजनिक अनुरोध ।

other news

COVID-19 Updates

news & updates

COVID-19 Updates
Notice regarding Ambulance Operating Permit and Renewal

news & updates

Notice regarding Ambulance Operating Permit and Renewal